Partnerproject TIP van start

28/01/2016

Vanaf 1 februari 2016 start het Transgender Infopunt (TIP) met een werking voor partners van transgender personen, en dit dankzij de steun van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Het TIP wil hiermee tegemoet komen aan de gevoelde en reële nood bij (ex)partners van transgender personen naar professionele opvang en lotgenotencontact. Recent onderzoek gaf immers aan dat familieleden het gebrek aan gepaste begeleiding problematischer ervaren dan de transitie zelf.

Het TIP krijgt wekelijks oproepen van partners van transgender personen. Zij zitten met  heel wat vragen die zeer sterk samenhangen met de inhoud van een transitieproces (bv ‘Wat gebeurt er zodra mijn man met hormonen mag beginnen?’, ‘Welke behandelingsmogelijkheden zijn er?’, ‘Wat is het verschil tussen genderidentiteit en seksuele oriëntatie?’, ‘Hoe vertel ik dit aan mijn kinderen?’) ofwel van informatieve en juridische aard zijn (‘Is mijn huwelijk nog geldig als mijn man een vrouw wordt?’, ‘wat met de geboorteakte van onze kinderen?’). Tevens wordt de nood zéér regelmatig gesignaleerd om met iemand te kunnen praten die dit ook heeft meegemaakt.

Lotgenotencontact

Naast groepsbijeenkomsten voor partners die zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Vlaanderen, wil het TIP ervaringsdeskundigen opleiden. Ervaringsdeskundigen zijn personen die ooit een transitieproces meemaakten bij hun partner en die iets willen  betekenen voor andere partners. Zij krijgen een gratis vorming aangeboden, waarin zij worden geïnformeerd over de actuele medische en juridische aspecten, alsook training met betrekking tot gespreks- en luistertechnieken; omgaan met moeilijke situaties, discretie en vertrouwelijkheid en zelfzorg.

Een partner van een transgender persoon die aangeeft emotionele ondersteuning nodig te hebben en/of behoefte te hebben aan lotgenotencontact, kan zich aanmelden bij het TIP voor de groepsbijeenkomsten en/of een persoonlijke ondersteuning door een ervaringsdeskundige partner.

Als output van dit project wordt de informatie gericht naar partners op de website van het TIP aangevuld en bijgewerkt, zodat ook niet-deelnemende partners hieruit kunnen putten. Ook zal dit project de samenwerkingsverbanden met CAW’s, CGG’s en andere hulpverleningsorganisaties optimaliseren, wat de informatiedoorstroming en doorverwijzing zal verbeteren.

Oproep

  • Ben jij als partner ervaringsdeskundige? Heb jij tijd en zin om je positief in te zetten voor andere partners?
  • Ben jij een partner die momenteel veel nood heeft aan contact met andere partners?

Neem dan vrijblijvend contact op met Melanie Verbeke via contact@transgenderinfo.be. Melanie zal u zo spoedig mogelijk contacteren met meer informatie, en uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.