Praktijktesten Stad Gent tonen discriminatie van transgender personen op de arbeidsmarkt aan

01/07/2021

Stad Gent publiceerde op 30 juni 2021 een rapport over een onderzoek naar discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt, uitgevoerd door De Universiteit Gent. Het gaat om een innovatief onderzoek waarbij praktijktesten werden gebruikt om discriminatie op basis van afkomst, leeftijd, gezondheidstoestand, arbeidsbeperking en genderidentiteit te onderzoeken op de Gentse arbeidsmarkt. Het is de eerste Belgische studie die discriminatie op basis van genderidentiteit op een objectieve manier onderzoekt.

Discriminatie werd onderzocht door correspondentietesten waarbij twee fictieve sollicitanten, één met en één zonder het onderzochte kenmerk, reageerden op eenzelfde vacature met quasi dezelfde CV en motivatiebrief. Zo werden 1920 fictieve sollicitaties uitgestuurd naar 960 vacatures: 480 fictieve sollicitaties per deelexperiment. Voor transgender personen werd voor de helft van de vacatures de transgender identiteit vernoemd in het CV, die de geboortenaam van de persoon vermeldde, en in de andere helft van de vacatures in de motivatiebrief.

De resultaten zijn opvallend: personen die in hun CV of motivatiebrief aangeven transgender te zijn, werden 29% minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ook op basis van de andere onderzochte kenmerken leeftijd, afkomst, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking blijkt er nog veel discriminatie voor te komen. Algemeen werden kandidaten die één van de kenmerken die werden onderzocht vernoemden in hun CV of motivatiebrief 21% minder uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan kandidaten zonder deze kenmerken met een vergelijkbare CV en motivatiebrief. Verder valt op dat discriminatie vooral voorkomt in de sectoren groot- en detailhandel en menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Lees meer over het onderzoek op de website van Stad Gent.

Werd je gediscrimineerd omwille van je genderidentiteit? Je kan terecht bij het Transgender Infopunt of bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) voor vertrouwelijke juridische bijstand.