Record aantal nieuwe aanmeldingen

07/01/2015

Het Centrum voor Seksuologie en Gender aan het UZ Gent gaf deze week haar cijfers vrij over de instroom aan nieuwe hulpvragen van transgender personen. In 2014 werd het traject van maar liefst 148 nieuwe cliënten opgestart. De stijgende lijn van de laatste jaren zette zich dus ook in 2014 fors door. Ook de Pediatrische Genderkliniek tekende een stijging op, en kreeg een 50-tal nieuwe gezinnen over de vloer.

aanmeldingen

Voor de verhoogde instroom zijn een aantal verklaringen te bedenken. Er is de laatste jaren een opvallende toenemende aandacht in de media, die vaak op een positieve manier het thema uit allerlei hoeken benaderd. Maar ook projecten gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zorgen voor meer informatie en betere opvang, zoals de werking van het Transgender Infopunt, de vormingen voor het onderwijs “Gender en Seksuele Diversiteit” en de brochure voor op het werk, om er maar enkele te noemen. De toenemende informatie en wetenschappelijke kennis over het transgender thema is tevens een belangrijke factor: in de afgelopen jaren verschenen heel wat nieuwe doctoraatsonderzoeken aan het UZ Gent, alsook werd door de Vlaamse Overheid sinds 2009 onderzoek besteld over het transgenderthema aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

De inspanningen door de vele vrijwilligers actief in transgender organisaties verdienen echter ook de nodige credits. In elke provincie is er momenteel een goed werkende transgender organisatie actief, die maandelijkse bijeenkomsten organiseren en daarnaast vele transgender individuen de nodige opvang bieden op fora en sociale media. De overkoepelende werking van çavaria en de organisatie van de jaarlijkse T-day, draagt verder bij aan empowerment en emancipatie van de doelgroep.

Personen op zoek naar hulp verwijzen we graag door naar het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel op onze transgender zorgkaart. Het Infopunt is te bereiken elke donderdag en vrijdag van 9u-17u op het gratis nummer 0800 96 316 of per mail: contact@transgenderinfo.be.