Record aantal oproepen bij het TIP

01/09/2016

Het Transgender Infopunt start vandaag haar vierde werkingsjaar, en blikt tevreden terug op een erg druk jaar met een record aantal oproepen. In de periode 2015-2016 verdubbelde het TIP haar openingsuren, wat leidde tot een grote toename in het aantal bellers en bezoekers. In totaal registreerde het TIP 100 interacties (telefoons, bezoekjes, mails) per maand.

Niet enkel het aantal telefonische oproepen steeg van gemiddeld 33 per maand in 2014-2015 naar 84 per maand in 2015-2016, ook de duurtijd van de gesprekken is ruim verdubbeld. De website werd op vele vlakken aangevuld en kende een stijging van 52% in haar bezoekersaantal. In 2015-2016 werd de website www.transgenderinfo.be door maar liefst 45.000 bezoekers geconsulteerd. Deze cijfers tonen de nood aan informatie en ondersteuning duidelijk aan. We zijn dan ook blij dat de info- en onthaalwerking van het TIP voor 2016-2017 opnieuw kan rekenen op de steun van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Liesbet Homans. Het vierde werkingsjaar is hiermee alvast verzekerd tot einde 2017.

In 2016 kon het TIP nog enkele belangrijke nieuwe stappen zetten. Zo werd in 2016 gestart met een partnerwerking, dankzij de steun van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Het TIP wil hiermee tegemoet komen aan de gevoelde en reële nood bij (ex)partners van transgender personen naar professionele opvang en lotgenotencontact. Door het opleiden van ervaringsdeskundigen en het organiseren van praatavonden specifiek voor (ex)partners, wil het TIP bijdragen aan de opvang en ondersteuning van de omgeving van transpersonen.

Verder is het TIP in 2016 erkend door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen als een eerstelijns meldpunt voor discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Concreet houdt dit in dat het TIP jouw vragen om advies of informatie over de toepassing van de wet bij individuele gevallen aan het Instituut kan voorleggen, of voor jou – mits jouw toestemming – jouw klacht kan overmaken. Dit werk gebeurde reeds voorheen, maar is nu met een onderling protocol bevestigd. Ook met de Vlaamse ombudsdienst onderhoudt het TIP een goede samenwerking. Het Instituut geeft verder ook jaarlijks ondersteuning aan het TIP voor de actualisering van de Franse versie van de website: www.infotransgenre.be

Ook in 2016-2017 biedt het TIP haar vertrouwde opvang, informatie en ondersteuning aan op het gratis nummer 0800/96316, of via e-mail: contact@transgenderinfo.be, en dit van dinsdag tot donderdag tussen 9-16u. Een persoonlijke afspraak boeken is ook mogelijk. Een nieuwe reeks info-avonden staan tevens in de steigers. De aftrap wordt alvast gegeven door een infoavond voor (ex)partners van transgender personen op woensdag 28 september. 

Kortom, ook in 2016-2017 staan wij weer zeer graag voor u klaar!