Reeds 794 personen lieten geslachtsregistratie veranderen in België

20/11/2015

In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2015 hebben in België 794 personen officieel hun geslachtsregistratie veranderd, zo meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Twee derde van de transgender personen veranderde van man naar vrouw, één derde van vrouw naar man. Deze verhouding is vrij stabiel over de jaren.

Sinds de wet in 2007 in voege trad en de officiële erkenning van een geslachtsaanpassing via een administratieve procedure verloopt, zijn er jaarlijks gemiddeld 33 mannen en 16 vrouwen die hun geslacht officieel laten aanpassen.

Officiële geslachtsaanpassingen gebeuren op alle leeftijden. 62% van de officiële wijzigingen in geslachtsregistratie van vrouw naar man gebeuren tussen de leeftijd van 25 en 44 jaar. Transmannen zijn gemiddeld 32 jaar wanneer ze hun geslachtsaanpassing officieel laten registreren. Voor de officiële wijzigingen in geslachtsregistratie van man naar vrouw situeert de piek zich tussen de leeftijd van 45 en 54 jaar. De gemiddelde leeftijd bij transvrouwen is 49 jaar.

In de leeftijdscategorie jonger dan 25 jaar was er de laatste twee jaar een grote stijging van het aantal transgender personen die hun officieel geslacht veranderden naar man, namelijk van 36 personen in juni 2013, naar 50 in juni 2014 en naar 60 personen in juni 2015 (sinds 2013 een stijging van 67% tegenover een gemiddelde stijging van 9% in de andere leeftijdscategorieën). In deze jongste categorie is het aandeel transmannen groter dan het aandeel transvrouwen. Dit is de enige leeftijdscategorie waar dit het geval is.

Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’ herinnert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan dat de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend moet worden herzien aangezien deze voor transgender personen in strijd is met de mensenrechten.

Nieuwe folder

Transgender personen ondervinden nog dagelijks discriminaties en obstakels bij het doen respecteren van hun rechten. Omdat het Instituut zich terdege bewust is van deze problemen, ontwikkelde het een specifieke informatiefolder.
Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

Bron: persbericht IGVM, 20/11/2015