Resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders aanvaard in Vlaams Parlement

02/04/2014

Het voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders, werd gestemd en aangenomen op de plenaire vergadering van 2 april. De resolutie, ingediend door Piet De Bruyn, Johan Verstreken, Jan Roegiers, Elisabeth Meuleman, Boudewijn Bouckaert en Annick De Ridder, werd uitgebreid besproken tijdens de hoorzitting in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Nadien werden enkele amendementen ingediend. De tekst van het voorstel, de amendementen en het verslag van de eerdere hoorzitting kan je hier terugvinden.