Studienamiddag stad Gent

21/08/2017

Het Transgender Infopunt voerde een behoefteanalyse uit naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van stad Gent. 28 september 2017 organiseert de stad Gent een studienamiddag om de aanbevelingen die uit deze analyse naar voor kwamen onder de loep te nemen. Lokale besturen kunnen immers op verschillende beleidsdomeinen ondersteunende acties voor transpersonen in hun beleid integreren.

De studienamiddag gaat door op 28 september van 13u30 tot 16u30 in het stadhuis van Gent. Inschrijven kan nog tot 27 september hier. Het gedetailleerde programma vind je hier.