Scottish Trans Alliance doet onderzoek naar ervaringen van non-binaire personen

25/10/2016

De Schotse transgender organisatie Scottish Trans Alliance bracht onlangs enkele rapporten uit rond een onderzoek naar personen binnen het Verenigd Koninkrijk die zich identificeren als ‘non-binair‘, hun ervaringen met openbare diensten en tewerkstelling en hun visie op wettelijke erkenning. Met non-binaire personen werden alle personen bedoeld “die zich identificeren met een gender tussen of voorbij de binaire categorieën ‘man’ en ‘vrouw’, een gender dat schommelt tussen ‘man’ en ‘vrouw’ of zonder gender, zowel permanent als soms”. Er is immers nog steeds veel minder zichtbaarheid en bewustzijn rond non-binaire transpersonen dan rond transpersonen die wel binnen het binaire gendersysteem passen, en er is zo goed als geen onderzoek dat focust op de specifieke ervaringen van non-binaire personen met betrekking tot openbare diensten en werk.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat non-binaire personen zich met uiteenlopende genderidentiteiten identificeren, en niet alle non-binaire personen zich identificeren met de term ‘transgender’. Openbare diensten en werkomgevingen worden over het algemeen niet inclusief bevonden voor non-binaire personen, en dit heeft een grote impact op hun mentale gezondheid. Zelfs binnen ‘Gender Identity Clinics’ voelen sommige non-binaire personen zich niet gevalideerd in hun genderidentiteit. De meerderheid van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek zou graag het wettelijke geslacht kunnen laten registreren als iets anders dan ‘man’ of ‘vrouw’ op officiële documenten.

Meer en meer onderzoek heeft de laatste jaren aangetoond dat transpersonen algemeen op veel vlakken moeilijkheden ervaren. Sommige resultaten van dit onderzoek gaan ook op voor transpersonen die wel binnen het binaire gendersysteem passen, maar de resultaten laten ook zien dat non-binaire personen specifieke moeilijkheden ervaren, veroorzaakt door een gebrek aan wettelijke erkenning, inclusie en zichtbaarheid, die een grote invloed hebben op hun welzijn en gezondheid.

De rapporten over dit onderzoek en een gids rond de inclusie van non-binaire personen gericht op openbare diensten en werkgevers vind je hier