Steeds meer transseksuelen passen hun naam aan

14/03/2017

Minister Koen Geens geeft aan dat justitie steeds meer aanvragen voor naamsverandering binnenkrijgt van transseksuelen. In 2016 ging het om 187 aanvragen, voornamelijk van Nederlandstaligen. Het aantal aanvragen stijgt elk jaar. Zo waren er in 2012 slechts 85 aanvragen.

Met toestemming van hun ouders kunnen ook minderjarigen zo’n aanvraag indienen. Dit aantal steeg van 2 aanvragen in 2012 naar 23 aanvragen in 2016. Sonja Becq (CD&V) voorspelt dat het aantal aanvragen verder zal stijgen, omdat de leeftijd voor een naamswijziging in de nieuwe transgenderwet daalt van 16 naar 12 jaar.

Bij het verzoek tot naamswijziging moet een verklaring van de psychiater en de endocrinoloog ingediend worden, waaruit blijkt:
1° dat de aanvra(a)ger(ster) de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
2° dat de aanvra(a)ger(ster) een hormonale substitutietherapie ondergaat of heeft ondergaan, teneinde de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe de betrokkene overtuigd is te behoren te induceren;
3° dat de voornaamsverandering een essentieel gegeven is bij de rolomkering.

Tot nu toe werd geen enkele aanvraag geweigerd.