Sterke instroom in transzorg bij minderjarigen

22/10/2015

In de eerste 9 maanden van 2015 liepen reeds 70 nieuwe aanmeldingen binnen bij het kinder- en jongeren genderteam aan het UZ Gent. Een sterke stijging ten aanzien van 2014 toen er voor het hele jaar 45 nieuwe aanmeldingen geregistreerd werden. De stijging is volgens verschillende bronnen te wijten aan de toegenomen bekendheid met het thema transgender. De meeste gezinnen die hulp komen vragen, hebben vooral nood aan ondersteuning en informatie, zegt psychiater en coördinator van het kindergenderteam Karlien Dhondt.

“Het aantal aanmeldingen stijgt omdat het begrip ‘transgender’ bekender wordt. Mensen, en ook kinderen, durven er nu opener over te spreken.” Jongens melden zich gemiddeld aan op hun tiende of elfde, meisjes op hun twaalfde of dertiende. “Maar we hebben ook al een paar kleuters begeleid. Dan geven we hen en de ouders informatie”, zegt kinderpsychiater Karlien Dhondt. Het is dus niet zo dat meisjes onmiddellijk in een jongen veranderen na een bezoekje aan het Centrum. “We laten de definitieve keuze open tot in de puberteit. Want we kunnen niet voorspellen hoe het kind zal ontwikkelen. Pas als het in de puberteit zijn of haar veranderende lichaam echt niet kan aanvaarden, starten we een hormonenbehandeling”, zegt Dhondt. Operaties zijn pas mogelijk als ze meerderjarig zijn. “Tot dan is hun beslissing omkeerbaar door de medicatie stop te zetten. Tot nu toe is het drie keer in vijf jaar gebeurd dat een patiënt van gedacht veranderde.”

Bron: Belga, Concentra kranten.