Stoppen met hormonen voor chirurgie niet langer vereist

23/10/2020

Tot voor kort diende een trans persoon voor een chirurgische ingreep de hormonale therapie even te onderbreken, omwille van het gevreesde risico op een veneuze trombo-embolie (VTE), dat is vorming van (een) bloedklonter(s). Na de ingreep, en meer bepaald zodra men weer ter been was, mocht de hormonale therapie weer verder gaan. Nieuwe zorgvuldige wetenschappelijke studies* hebben intussen duidelijk gemaakt dat het risico op VTE bij transgender individuen niet hoger ligt ten opzichte van de verwachtingen in de algemene bevolking, zelfs wanneer de transgender individuen de hele tijd onder behandeling met geslachtshormonen bleven. Omwille van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten werd onlangs de praktijk dan ook aangepast. Concreet moet een trans persoon onder hormonaal therapie dus niet meer stoppen met de hormonen voor een ingreep. Na een ingreep zal de antiandrogeen behandeling bij trans vrouwen wel wegvallen, omdat testosterone onderdrukking dan niet meer hoeft. Het UZ Gent past deze richtlijn momenteel reeds toe.

*Bronnen: