Structurele samenwerking CAW

24/01/2019

Het Transgender Infopunt start met een structurele samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen dat vanaf 2019 fungeert als het referentie-CAW voor het thema transgender. Het TIP is zeer verheugd dat het thema transgender nu in de Centra Algemeen Welzijnwerk structureel verankerd wordt. Concreet houdt dat in dat cliënten van het CAW met vragen over het transgenderthema met nog meer expertise op weg geholpen worden. Professionals in de andere CAW’s mogen bovendien rekenen op deskundig advies en ondersteuning.

Om de opdracht van referentie-CAW voor het transgenderthema te vervullen, wordt de samenwerking met het Transgender Infopunt (TIP) stevig aangehaald. Een van de experten van het TIP, socioloog-seksuoloog Melanie Verbeke, is nu binnen CAW Oost-Vlaanderen aangesteld om het referentiecentrum uit te bouwen. De afgelopen drie jaar stond zij al in voor de permanentie van het TIP.

Expertise voor cliënten en professionals

Voor cliënten betekent de start van het referentie-CAW dat ze bij CAW Oost-Vlaanderen sneller kunnen rekenen op een deskundige behandeling van hun vragen. Het thema komt ook hoger op de interne agenda te staan zodat de organisatie een transvriendelijke omgeving biedt.
Voor collega’s in de andere CAW’s is het referentie-CAW een vast aanspreekpunt en bron van wetenschappelijke expertise. Vanuit CAW Oost-Vlaanderen zullen de CAW’s actief geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over deze thematiek. Zo zal de familiewerking, waarbij familie van mensen in transitie begeleid wordt in gespreksgroepen, in heel Vlaanderen verder uitgebouwd worden.

Wat zijn referentiecentra?

CAW’s worden aangeduid als referentiecentra voor specifieke thema’s en doelgroepen om bijzondere expertise te ontwikkelen. Op die manier wordt expertise tussen de CAW’s gedeeld. Wie meer informatie zoekt, kan contact opnemen via onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be

Verandert er iets voor het TIP?

Voor het TIP betekent dit extra ondersteuning die broodnodig is in de zorg, gezien de sterke toename in vragen naar ondersteuning en begeleiding. Je bent dus nog steeds welkom bij ons voor een luisterend oor, onthaalgesprek, informatievragen, of een discriminatiemelding. Concreet blijft het TIP dus 4 dagen per week bereikbaar voor al je vragen over het transgenderthema, op het gratis nummer 0800 96 316 of via contact@transgenderinfo.be