Studiedag 6 december: “Werken met trans personen in kwetsbare posities”

20/09/2021

Werk je in de hulp, dienst of zorgverlening en kom je wel eens in aanraking met een trans persoon?
Trans personen hebben vaak te maken met meerdere uitdagingen tegelijk, zeker als zij in armoede leven of dreigen te geraken, deel uit maken van een etnisch culturele minderheidsgroep, leven met autisme of verblijven in een institutionele setting. Zoek je handvaten om met deze cliënten om te gaan? Dan is de studiedag ”Werken met trans personen in kwetsbare posities” zeker iets voor jou!
Het Transgender Infopunt werkt sinds 2019 structureel samen met het CAW Oost-Vlaanderen. CAW Oost-Vlaanderen dient de expertise van het transthema uit te dragen naar alle CAW in Vlaanderen. In het kader daarvan organiseren het Transgender Infopunt, het CAW en Stad Antwerpen deze studiedag!

Heb je al achtergrondkennis of helemaal geen kennis? Geen probleem. We voorzien een apart programma voor beginners en gevorderden !

Programma
Voormiddag
Je volgt 1 van deze 2 lezingen, afhankelijk van je achtergrondkennis:
1. Lezing voor beginners over:

  • basisconcepten
  • zorgtraject
  • psychosociale en juridische aspecten

2. Lezing voor gevorderden over:

  • de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten
  • evoluties
  • uitdagingen binnen het transgender landschap

Daarna volgt iedereen een lezing over genderinclusief onthaal en genderinclusieve taal.

Namiddag
Na de lunch kies je 2 van deze workshops:

  • Uitdagingen en handvaten om te werken met trans personen die meervoudige kwetsbaarheden ervaren (sekswerk, armoede, migratieachtergrond …).
  • Uitdagingen en handvaten om te werken met trans personen met autisme.
  • Uitdagingen en handvaten om te werken met trans jongeren.
  • Uitdagingen en handvaten om te werken met trans personen in een institutionele setting (gevangenis, opvang, gesloten instelling, internaat…)
Waar?
De Studio, Antwerpen
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer (20 min stappen van station Antwerpen Centraal)

Inschrijven?
De studiedag is gratis. Meer info in de officiële uitnodiging eind oktober!