Terugbetaling transgenderzorg

15/05/2017

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block maakt 1,17 miljoen euro vrij voor transpersonen die nood hebben aan psychosociale en of medische zorg. Vanaf 30 september 2017 wordt er terugbetaling voorzien van puberteitsremmers en een aantal psychologische gesprekken.

Het aantal personen dat toegang zoekt in transgender zorgcentra stijgt immers jaarlijks fenomenaal. De toestroom gaat gepaard met lange wachttijden. Binnen het RIZIV werd daarom gewerkt aan een akkoord om de bestaande samenwerking van doorverwijzers en nazorg te versterken. Het genderteam (UZ Gent) zal hier gebruik van maken. Het is de bedoeling dat er ook zo’n Franstalig gespecialiseerd centrum komt. Er lopen onderhandelingen met een kandidaat en de minister hoopt dat de Franstalige tegenhanger nog dit najaar kan starten.

Personen die recht zullen hebben op een terugbetaling zijn mensen die psychosociale en eventueel medische hulp vragen in het kader van een transitie. Zij hebben onder andere recht op gesprekken met een zorgverlener die een diagnose stelt, hen informatie biedt over de bestaande behandelingen, op begeleiding tijdens de behandeling en op een uitgebreide nazorg.

Bron: De Morgen, 15/5/2017