TIP & CSG te gast bij Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

05/05/2021

Gisteren (4 mei) waren we als transgender Infopunt uitgenodigd bij de Commissie voor  Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement, om samen met collega’s van het Centrum voor Seksuologie en Gender deel te nemen aan de gedachte-uitwisseling over gender. Samen met enkele getuigenissen deelden we onze inzichten en noden met de Commissie. Deze zitting is openbaar en kan je hier herbekijken (je moet even naar minuut 12 voor het begint).

Als TIP zijn we zeer tevreden met de zitting en hebben we allerlei noden kenbaar gemaakt. Zo stelden we (in de korte tijd die we hadden) de volgende noden naar voren:

 • Charter voor mediamakers en mediaplatformen
 • Sensibilisering & educatie in de brede maatschappij
 • Proactief beleid op de werkvloer
 • Gezinsondersteuning
 • Proactief schoolbeleid
 • Steun aan (jongeren)verenigingen
 • Uitbreiding met de gronden ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ voor strafverzwaring (die nu enkel geldt enkel voor geslachtsverandering) én uitbreiding van de misdrijven die hiervoor gelden (nu enkel voor de misdrijven ‘doodslag’ en ‘slagen en verwondingen’)

Els Elaut, coördinator van het CSG (UZ Gent), pleitte voor:

 • Binnen onderwijs: structurele aandacht in basisopleiding van (huis)artsen, psychologen, verpleegkundigen etc. (Module breder dan transitie-gerelateerde zorg)
 • Voor zorg:
  • één interdisciplinair genderteam per provincie
  • ontwikkeling nationale zorgstandaard: vertaalslag Standards of Care  (WPATH), inclusief organisatie 1/2/3e lijnszorg

Karlien Dhondt, coördinator van het pediatrische genderteam (UZ Gent) pleitte voor integratie als basisvoorwaarde waarbij veiligheid en mentale ruimte in de brede maatschappelijke context belangrijk zijn. Verder pleitte voor een participatief model waar jongeren mee aan het roer zitten om te bepalen hoe zij genderdiversiteit willen implementeren in hun leefwereld.

De Commissie had oren naar onze verzuchtingen en we hopen op beleidsinitiatieven die hiermee aan de slag gaan.