TIP jaaroverzicht 2016

23/12/2016

Nu het einde van het jaar nadert, geven we graag een overzicht van wat het TIP heeft kunnen verwezenlijken in 2016, en kijken we graag samen vooruit naar wat een boeiend 2017 belooft te worden!

2016 was druk… erg druk!

Het aantal oproepen dat het TIP kreeg, steeg in 2016 sterk in vergelijking met vorige jaren. Dit is deels te verklaren door de verdubbeling van de openingsuren sinds 1 oktober 2015, dankzij de uitbreiding van de subsidiemiddelen vanuit Gelijke Kansen Vlaanderen. De bereikbaarheid vergroten wierp alvast heel duidelijk zijn vruchten af! Ook in het raadplegen van de website was er een verdere stijging merkbaar van zowel het aantal unieke gebruikers als het aantal websitesessies. Het TIP bereikte dit jaar niet enkel transpersonen en hun omgeving: ook scholen, werkgevers, zorgverleners, beleidsactoren, andere organisaties, pers en studenten doen beroep op het TIP voor onthaal en informatie. Het grote aantal en de variëteit aan oproepen die we dit jaar ontvingen, toont aan dat de nood aan opvang en informatie over het transgenderthema vanuit zeer uiteenlopende actoren nog steeds erg hoog is.

knipselVanaf 1 februari 2016 startten we met een werking voor partners van transpersonen, en dit dankzij de steun van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We willen hiermee tegemoet komen aan de gevoelde en reële nood bij (ex)partners van transpersonen naar professionele opvang en lotgenotencontact. Recent onderzoek gaf immers aan dat familieleden het gebrek aan gepaste begeleiding problematischer ervaren dan de transitie zelf. In totaal werden 9 praatavonden georganiseerd in verschillende steden, en 10 ervaringsdeskundigen werden opgeleid en gekoppeld aan (ex-)partners in nood.

Traditiegetrouw organiseerden we een reeks infoavonden over enkele ‘hot topics’, onder meer rond chirurgie, de hormonale behandelingen, verzekeringen, rechten van transgender personen, transzorg voor kinderen en jongeren, partnerzorg, hoe een kind informeren, etc. De info uit deze avonden werd stelselmatig aangevuld op de desbetreffende pagina’s.

Daarnaast werkten we een beleidskader m.b.t genderidentiteit en –expressie uit voor de Vlaamse Overheid, en sloten we een raamcontract af met de Vlaamse Overheid voor de begeleiding van transgender personeelsleden van de Vlaamse Overheid  op de werkvloer.

Sinds 2016 is het TIP door het IGVM erkend als lokaal meldpunt voor discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie, zoals bepaald in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Wij kunnen vragen om advies of informatie over de toepassing van de wet bij individuele gevallen aan het Instituut voorleggen, of een klacht overmaken. Dit geldt voor alle feiten die ressorteren onder de burgerrechtelijke bepalingen van de wet als deze die ressorteren onder de strafrechtelijke bepalingen. In samenwerking met UNIA, is het TIP betrokken bij de opleiding van referentieambtenaren bij politie en magistraat in het kader van haatmisdrijven (de zgn. COL13).

Ook dit jaar gaven we verschillende lezingen op vraag van diverse instellingen en organisaties, en was het TIP regelmatig in de pers en het nieuws te vinden bij items m.b.t. transgenderthema. Het TIP was verder ook aanwezig op het WPATH congres in Amsterdam, en op de TGEU Council in Bologna, en bouwt zo mee aan een Europees en wereldwijd netwerk m.b.t. het transgenderthema.

Vooruitblik naar 2017

Ook in 2017 kan je blijvend beroep op ons doen voor onthaal en/of informatie. We staan voor je klaar van dinsdag tot vrijdag telkens tussen 9-16u.  Ook wordt in 2017 terug een reeks infosessies rond transgenderzorg georganiseerd, waarop iedereen welkom is.

Het TIP zet volgend jaar verder ook in op onderzoek rond verschillende thema’s en werkt in opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen een brochure uit om huisartsen en ander medisch personeel te informeren over het transgender thema.

In 2017 wil het TIP verder inzetten op de ondersteuning van de omgeving van transgender personen, door het continueren van het partnerproject dat in 2016 werd opgestart. We zijn dan ook erg verheugd dat we dit project kunnen verderzetten!

Het TIP hoopt ook volgend jaar al jullie vragen te kunnen beantwoorden, de toegang tot de transgenderzorg nog meer te vergemakkelijken en de maatschappelijke kennis en het bewustzijn over het transgenderthema verder te verhogen.

Volgende week gaan we er even een weekje tussenuit. Wij zien en horen jullie graag terug vanaf dinsdag 3 januari 2017 en wensen iedereen alvast een fijne eindejaarsperiode!