TIP wordt vier!

01/09/2015

Vandaag zet het Transgender Infopunt officieel haar vierde werkingsjaar in. Door een nieuwe projectsubsidie van de Vlaamse minister van (o.a.) Gelijke Kansen Liesbeth Homans, kunnen wij onze dienstverlening opnieuw een jaar lang aanbieden. Meer nog, door een budgetverhoging werven wij een bijkomende medewerk(st)er aan, waardoor we onze openingsuren in de nabije toekomst zullen uitbreiden. Wordt vervolgd!