Trans niet langer als mentale stoornis in ICD-11

18/06/2018

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zojuist de voltooiing van de ICD-11 aangekondigd en de officiële online versie vrijgegeven. De nieuwe ICD-versie zal in mei 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de World Health Assembly.

Zoals verwacht zijn alle transgerelateerde categorieën verwijderd uit het ICD-hoofdstuk over mentale en gedragsstoornissen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe transgerelateerde categorieën geïntroduceerd: “Genderincongruentie in adolescentie en volwassenheid” en “Genderincongruentie bij kinderen”. Deze categorieën zijn opgenomen in een nieuwe ICD-locatie, hoofdstuk 17 over “aandoeningen met betrekking tot seksuele gezondheid”. Daarom, volgens de World Health Organization (WHO), betekent een transgender of gender divers persoon zijn niet langer dat je aan een psychische stoornis lijdt: “The rationale being that while evidence is now clear that it is not a mental disorder, and indeed classifying it in this can cause enormous stigma for people who are transgender, there remain significant health care needs that can best be met if the condition is coded under the ICD.” zo stelt de WHO.

Belangengroepen reageren erg verheugd: “Vandaag eindigt de schandelijke geschiedenis van pathologisering, institutionalisering, “bekering” en sterilisatie”, zo stelt Mauro Cabral Grinspan van GATE – Global Action for Trans* Equality. Jarenlang lobbywerk werpt zijn vruchten af. “Historisch gezien heeft de pathologisering van genderidentiteit door ICD de afgelopen decennia bijgedragen aan het enorme stigma, discriminatie, intimidatie, criminalisering en misbruik op basis van genderidentiteit en expressie”, zo stelt ook TGEU.

De nieuwe ICD-11 volgt aldus de hervormingen die ook door de DSM 5 werden ingezet, en waar tevens de SOC7 van de WPATH op hamert: dat een transgender persoon zijn niet hetzelfde is als lijden onder genderdysforie of genderincongruentie. Lees meer over de geschiedenis van de DSM en ICD op onze website.