Transgenderbeleid bij NMBS

30/11/2020

In de afgelopen maanden timmerde het TIP mee achter de schermen aan het ontwikkelen van een transgenderbeleid bij de Nationale Belgische Spoorwegmaatschappij (NMBS). De NMBS ontwikkelde een transgenderbeleid als onderdeel van zijn diversiteits- en inclusiebeleid “All different, all PROS”.

“‘All different, all PROS’ betekent dat NMBS gaat voor gelijke kansen, diversiteit én inclusie op de werkvloer. Uit de bevraging over genderdiversiteit bij medewerkers, bleek er nood te zijn aan duidelijke richtlijnen en ondersteunende tools”, aldus Marieke Arnou, Diversity & Inclusion specialist bij HR.

Samen met het Transgender Infopunt heeft NMBS zijn HR-processen herzien, verbeteringen doorgevoerd en bestaande barrières voor transgender personen weggenomen. Er is ook aanvullende documentatie ontwikkeld, zoals een e-brochure en een praktische gids “Voor een vlotte gendertransitie op het werk”. Hierin vinden medewerkers een antwoord op vaak gestelde vragen over dit thema. Het kader met richtlijnen schept ook duidelijkheid voor iedereen: transgender personeelsleden, managers, HR Business Partners én collega’s. De richtlijnen zijn tevens voldoende flexibel om ze op maat van elke specifieke situatie te kunnen toepassen.

Werken aan een transgenderinclusief beleid op de werkvloer is cruciaal, zo blijkt uit het meest recente onderzoek uit België.* Daaruit bleek immers dat tewerkstelling een belangrijk thema is, en dat:

  • één op vijf transgender personen werkloos of arbeidsongeschikt was in de voorbij twee jaar;
  • transgender personen drie keer zo vaak ernstige economische moeilijkheden ervaren dan cisgender personen;
  • angst voor reacties op het werk, of om het werk te verliezen voor de helft van alle transgender personen de voornaamste reden is om niet leven volgens hun gendergevoel;
  • trans personen die wél werken, met regelmaat met ongepaste nieuwsgierigheid te maken krijgen op de werkvloer, misgendered worden (verkeerd aangesproken worden met naam en/of aanspreekvorm), en/of kritiek krijgen op uiterlijk gedrag of ideeën;
  • één op vijf trans vrouwen aangeven dat zij geen kans krijgen bij het solliciteren.

“We zijn dan ook blij dat we onze expertise konden delen met de NMBS, en dat deze samenwerking op korte tijd heeft geleid tot een breed uitgewerkt transgenderbeleid op de werkvloer, dat rekening houdt met sollicitaties, kledij, weerstand in een team, verzekeringen, enzovoort”, aldus het TIP.  “Werk is een cruciaal element in het leven van elk van ons, dat ook bijdraagt tot je persoonlijk welzijn, je economische stabiliteit én indien nodig – de medische kosten die bij een transitie komen kijken”.

Bronnen:

Leven als transgender persoon in België – tien jaar later.