Transgender in transitie: De nieuwe uitdagingen voor de wetgever

16/04/2015

Het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden organiseert een tweede cyclus van haar “middagen van het recht”. Op 24 april staat de Middag van het Recht in teken van “Transgender in transitie”:

“Een gepast antwoord geven op maatschappelijke realiteiten is een grote uitdaging voor het recht, zeker wanneer deze realiteiten betrekking hebben op genderidentiteit en genderexpressie. Deze middag van het recht is gewijd aan transgender personen. Er is al veel vooruitgang geboekt in deze thematiek, maar er is nog meer nodig. Met welke hindernissen worden transgenders vandaag de dag geconfronteerd? Hoe kan de wet ‘transseksualiteit’ worden geactualiseerd? Welke zijn de nieuwe uitdagingen voor de wetgever? En welke zijn de mogelijkheden voor een verdere toenadering tussen het recht en de genderthematiek?

Professor Petra De Sutter (Hoofd Afdeling reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent, Hoogleraar aan de Universiteit Gent, Senator en lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa) en professor Gerd Verschelden (Hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Gent en Directeur van het Instituut voor Familierecht) zullen op deze thema’s ingaan. De moderatis is in handen van Margot Bryninckx (Juriste, FOD Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, Dienst Familierecht en burgerlijke stand, bevoegd voor de opvolging van de wet inzake transseksualiteit.) De middag mikt op een ruime doelgroep van geïnteresseerden en specialisten.

De lezingen zijn in het Nederlands. Deelname is gratis, maar aanmelden wel verplicht.

Praktische informatie

Waar?  
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
bereikbaarheidsplan FOD justitie

Programma
12.00 uur – 12.30 uur: Ontvangst en broodjesbuffet
12.30 uur – 13.40 uur: Lezingen
13.40 uur – 14.00 uur: Vragen – antwoorden

Deelnemen
Gratis inschrijven ten laatste 18/4, via e-mail: middagenvanhetrecht@just.fgov.be (preciseren ‘met of zonder lunch’)

Permanente opleiding
OBFG/OVB: 1,5 punten per middag