Transgenders illegaal in 14 Europese landen

08/05/2014

Transgender Europe (TGEU), de Europese trans organisatie, publiceerde haar nieuwe Trans Rights Europe Map voor het Europese continent. Op deze kaart, en met de bijbehorende index, krijg je een algemeen overzicht van hoe het gesteld is met de wettelijke situatie voor trans personen op het vlak van de juridische erkenning van de genderidentiteit, asiel, geweld, non-discriminatie, en familierecht (m.n. huwelijksrecht).

Dit overzicht toont aan dat transgender zijn in 14 landen illegaal is, dat je in 21 landen moet gesteriliseerd zijn vooraleer je juridische geslachtsregistratie wordt aangepast, en dat in 12 landen trans personen juridisch beschermd worden tegen transfoob geweld.

De kaart geeft de situatie weer van 15 april 2014 waardoor de informatie voor België niet helemaal klopt. De recente wettelijke veranderingen (het toevoegen van genderexpressie en genderidentiteit aan de federale en Vlaamse antidiscriminatieregelgevingen) zijn hier immers nog niet opgenomen. Zodra de aanpassing van de genderwet in het Staatsblad wordt gepubliceerd, zullen die nieuwe discriminatiegronden worden doorgetrokken naar de recente wet op de strafverzwaring. Plegers van transfoob geweld zullen met andere woorden zwaarder worden bestraft. En ook de antipestwet werd uitgebreid met de gronden genderidentiteit en genderexpressie. Wat wel nog rest, is de aanpassing van de transwet, nl. het schrappen van de medische voorwaarden. 2015: Belgium: 12 points?