Transjongeren en ouders gezocht

28/03/2018

Het Transgender Infopunt voert in opdracht van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen een onderzoek uit naar de ervaringen en het welzijn van jonge transpersonen (12-24 jaar). Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van transjongeren in kaart te brengen, om hen en hun omgeving in de toekomst beter te kunnen ondersteunen. Hiervoor zoekt het TIP jongeren tussen 12- 24 jaar en ook ouders van dergelijke jongeren voor een eenmalig diepte-interview.

Wat mag je verwachten als je meedoet ?

Je wordt eenmalig geïnterviewd op een plek naar jouw keuze. De interviews duren ongeveer een uurtje en worden volledig anoniem verwerkt. In dit gesprek wordt naar jouw ervaringen als jongere of ouder van een transjongere gevraagd. Onderwerpen als identiteitsvorming, sociale reacties, ervaringen op school, in de familie, in de zorg, … komen aan bod.

Wie mag meedoen?

Elk gendervariante of transgender jongere vanaf 12 jaar tot 24 jaar wonende in Vlaanderen kan meedoen. Ook ouders van deze leeftijdsgroep willen we graag horen (ook als je kind niet meedoet). Als je minderjarig bent, kan je enkel deelnemen indien je beide ouders of voogd toestemming geven voor de deelname. Voor meerderjarigen is dat niet nodig.

Doe mee!

Door deel te nemen lever je een bijdrage aan het verzamelen van informatie en kennis en eventuele acties en hulpverlening in de toekomst. Neem contact op met jong@transgenderinfo.be voor een afspraak of voor meer informatie.

Ken jij nog andere jongeren en/of ouders? Je kan de flyers van het onderzoek bij ons bekomen of ze hiernaast downloaden en verspreiden. Alvast bedankt!