Transrechten in Europa 2018

17/05/2018

Transgender Europe (TGEU) heeft op 17 mei hun Trans Rights Europe Map & Index geüpdatet. Deze map toont de landen in het rood aan waar sterilisatie nog steeds verplicht is vooraleer een officiële wijziging van geslachtsregistratie mogelijk is. Op dit moment zijn er nog 14 landen in Europa die sterilisatie vereisen voor een legale geslachtserkenning. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in april 2017 beslist dat het eisen van sterilisatie voor officiële geslachtsherkenning tegen de rechten van de mens in gaat. Dit wil dus zeggen dat deze landen hun procedure moeten aanpassen.

Vanaf januari 2018 kan in België een wijziging van de geslachtsregistratie aangevraagd worden indien men “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit”. Men hoeft dus geen enkele medische stap meer te ondergaan, dit wil dus zeggen dat sterilisatie geen voorwaarde meer is. Daarmee kleurt België voor het eerst blauw op de kaart.

De landen in het bruin voorzien geen enkele procedures voor een mogelijke officiële geslachtswijziging.