Transrechtenresolutie goedgekeurd in Raad van Europa

23/04/2015

Op 22 april nam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) met een tweederde meerderheid een brede resolutie aan over de mensenrechten van transgenders in Europa. Niet eerder kwam in Europa zo’n brede oproep tot stand om de mensenrechten van transgenders te eerbiedigen en te bevorderen. Bij de Raad van Europa zijn 47 landen aangesloten.

In de resolutie worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen een einde te maken aan discriminatie van transgenders en tot het schrappen van wetgeving die de rechten van deze groep beperkt. De resolutie werd ingediend door het Maltese parlementslid Deborah Schembri. Malta nam afgelopen maand de Genderidenteitswet aan, waarin rechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie erkenning krijgen. Ook Petra De Sutter hield een sterk pleidooi voor de resolutie tijdens de vergadering, tevens haar maidenspeech in PACE.

De lidstaten van de Raad worden opgeroepen om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te baseren op zelfbeschikking zonder leeftijdsbeperking of andere voorwaarden. Nu is in 33 lidstaten van de Raad van Europa aanpassing van de geslachtsaanduiding in officiële documenten zoals het geboortebewijs slechts mogelijk na sterilisatie, medische diagnose en evt. echtscheiding. Ook in België zijn sterilisatie en medische diagnose in de transwet vervat. Verder wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat mensen in hun identiteitspapieren, in plaats van ‘m’ of ‘v’, een derde genderaanduiding (‘x’) kunnen laten opnemen.

In de resolutie wordt ook bepleit dat de voor transgenders noodzakelijke medische ingrepen en psychologische hulp vrij beschikbaar dienen te zijn en vergoed moeten worden door de ziektekostenverzekering. De lidstaten dienen zich er verder voor in te zetten dat nationale en internationale classificaties worden aangepast op grond waarvan genderdysforie nu als geestesziekte wordt aangemerkt.

TGEU Transgender EuropeTransgender Europe (TGEU) heeft de afgelopen jaren hard met de instanties en partijen samengewerkt om tot deze resolutie te komen. “Dit is een historisch moment voor transgenders”, zegt Alecs Recher van TGEU. “Parlementariërs van alle partijen hebben hun steun uitgesproken voor de mensenrechten van transgenders. We danken Deborah Schembri hartelijk voor haar uitstekende werk. Nu is het aan de lidstaten om deze baanbrekende resolutie tot realiteit te maken.”

Op de website van PACE kan u het debat herbekijken en de resolutietekst downloaden.

[Bron: TGEU & PACE]