‘Transseksualiteit’ in Belgische ziekenhuizen

03/05/2013

In antwoord op een parlementaire vraag gaf Vice-Eerste minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx cijfers vrij over het aantal personen die in een Belgisch ziekenhuis werden opgenomen met een diagnose van transseksualiteit voor de jaren 2008 en 2009. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). In 2008 werden er 221 gevallen geregistreerd en in 2009, 270 gevallen.

Op basis van de MZG-registratie kan men niet bepalen of het om een wijziging van man naar vrouw of om een wijziging van vrouw naar man ging. “Er dient ook opgemerkt te worden dat niet alle transseksuele personen zich volledig laten omvormen”, zo antwoordde vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx op de vragen van Peter Logghe. Wat de cijfers dan precies wél illustreren is ons niet volledig duidelijk..

Uit de cijfers blijkt ook dat het fenomeen verspreid  is over heel België, maar dat er in de grootsteden iets meer gevallen worden geregistreerd, wat gezien de aanwezigheid van expertise op deze plaatsen niet onlogisch is. De top 10 arrondissementen vanwaar de meeste patiënten afkomstig zijn, ziet er voor 2008 als volgt uit:

2008
Arrondissement
Buitenland 70
Antwerpen 22
Gent 16
Brussel-Hoofdstad 14
Charleroi 10
Luik 9
Halle-Vilvoorde 6
Oostende 6
Kortrijk 6
Aalst 6
Totaal 221

Bron: 53K0109, p. 140