Trans@work uit de startblokken

18/11/2015

Het Transgender Infopunt stelt met trots haar nieuwe deelwerking voor: trans@work. Met trans@work wil het Transgender Infopunt tegemoet komen aan transgerelateerde vragen op de werkvloer. Het Infopunt kreeg alvast de opdracht van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid voor het ontwikkelen van een beleidskader met betrekking tot genderidentiteit en genderexpressie. In samenwerking met x-anders zal het Transgender Infopunt trajectbegeleidingen coachen op de werkvloer. In de toekomst wensen we ook andere werkgevers hierin te ondersteunen.

Regelmatig wordt het TIP gecontacteerd door werkgevers die een transgender werknemer in dienst hebben en informatie zoeken, maar ook door werknemers die een transitie op de werkvloer plannen of die tegen problemen aanlopen. De gerealiseerde brochure “transgenders-op-het-werk” uitgegeven door de Vlaamse Overheid in 2013 is in deze context een grote meerwaarde. Deze brochure met nuttige tips, getuigenissen en achtergrondinformatie kent veel bijval, en samen met de expertise die te halen is bij het Infopunt, is zij voor velen een zeer goede bron van hulp waar ze verder mee aan de slag kunnen.

Toch is er regelmatig de terugkerende vraag om een informatiesessie op de werkvloer te voorzien, een beleidskader uit te werken of om een bepaalde interventie of trajectbegeleiding op te zetten. Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft het TIP een aanbod ontwikkeld voor organisaties en instanties. Voor meer informatie kan je terecht op werk@transgenderinfo.be of op het gratis nummer 0800 96 316.