Uitbreiding genderwet met ‘seksekenmerken’

31/01/2020

Zowel op Vlaams als op federaal niveau ben je dankzij de genderwet beschermd tegen discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. De genderwet (één van de drie antidiscriminatiewetten in België) werd nu uitgebreid met het criterium ‘seksekenmerken’, dat wil zeggen dat intersekse personen van nu af expliciet beschermd zijn tegen discriminatie in de Belgische wetgeving.

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Vlaamse ombudsdienst zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen met betrekking tot discriminatie op basis van gender. Deze bevoegdheid wordt nu dus fors uitgebreid met de criteria vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie en medisch begeleide voortplanting en seksekenmerken. Wie na de inwerkingtreding van de wetswijziginggediscrimineerd wordt op basis van één van deze criteria, kan gratis en in alle vertrouwen bij het Instituut terecht voor inlichtingen en juridische steun.
Hier kan je meer lezen over de Belgische antidiscriminatiewetgeving en jouw rechten als trans persoon.