Update pagina + nieuwe illustraties falloplastie

05/03/2021

Wat is falloplastie?

Falloplastie is de reconstructie van de penis met donorhuid. Meestal gebeurt dit met weefsel van de voorarm of van het dijbeen (al dan niet in combinatie met een liesflap of kleinere flap van de voorarm). Er zijn hiervoor verschillende operatietechnieken mogelijk, afhankelijk van het weefsel dat men gebruikt om de plasbuis en fallus te reconstrueren:

  • optie 1: plasbuis en fallus aan de hand van de onderarm
  • optie 2: plasbuis uit de lies en fallus aan de hand van bovenbeen
  • optie 3: plasbuis en fallus aan de hand van bovenbeen
  • optie 4: plasbuis aan de hand van onderarm en fallus aan de hand van bovenbeen
  • optie 5: plasbuis en fallus aan de hand van liezen

Update pagina

We gaven de pagina “falloplastie” op onze website een grondige update. In samenwerking met Karakters en UZ Gent lieten we tekeningen ontwerpen die de verschillende opties m.b.t. de falloplastie weergeven.

Bekijk hier onze hernieuwde pagina waarop de verschillende opties in detail worden uitgelegd en verduidelijkt aan de hand van tekeningen. Blijf je desondanks met vragen zitten, contacteer ons gerust of spreek erover met een hulpverlener of chirurg.