Update praktische info naar de nieuwe transwet

19/12/2017

Na de studiedag ‘de rechtspositie van transgender personen in België’ van 18 december, waar de nieuwe transwet vanuit verschillende disciplines uitgebreid werd besproken, werden de pagina’s met praktische informatie over voornaamswijziging en wijziging van de geslachtsregistratie vernieuwd naar de procedure zoals deze in de nieuwe transwet wordt beschreven. Deze wet treedt 1 januari 2018 in werking.

Concreet kan je dus vanaf 2 januari bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je gedomicilieerd bent een wijziging van de geslachtsregistratie aanvragen zonder dat je aan medische vereisten (attest van een psycholoog of arts, sterilisatie) dient te voldoen. Je leest hier alles over de volledige procedure. Ook voor de voornaamswijziging zijn er geen medische vereisten meer in de nieuwe transwet. Hier lees je alles over deze procedure.

Voor de personen die een aanvraag tot wijziging van de geslachtsregistratie of voornaamswijziging hebben lopen onder de oude wet of dit planden te doen de komende maanden is er een overgangsregeling voorzien. Alle informatie over de procedure zoals deze verliep vòòr 2018 blijft daarom ook beschikbaar onder ‘praktisch‘.

De infobrochure van de FOD Justitie alsook modelformulieren voor de aangifte van de voornaamswijziging en wijziging van de geslachtsregistratie kan je hier en hier terugvinden.