Vandaag vieren we de International Non-Binary people’s Day!

14/07/2021

Wereldwijd wordt 14 juli erkend als een gelegenheid om het licht te werpen op iedereen die zich identificeert als non-binair en om de rijke genderdiversiteit te vieren. Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen.

Hoeveel mensen identificeren zich als non-binair?
Over het aantal gender non-binaire personen is weinig geweten. Sinds de toenemende aandacht voor deze positie op het genderspectrum, kunnen velen die vroeger het gevoel hadden te moeten kiezen tussen of man of vrouw zijn, zich nu beter thuis voelen in deze categorie. In de recentste Belgische studie bij trans personen (Motmans, et al., 2018) identificeerde 22% trans personen zich als non-binair of genderqueer.

Wat kan je doen om een bondgenoot van non-binaire personen te worden?
1. Stel jezelf voor met je naam en voornaamwoorden (hij/hem, zij/haar, die/hen of een andere combinatie). Jouw voornaamwoorden meegeven herinnert mensen eraan dat het niet altijd duidelijk is welk voornaamwoord mensen gebruiken.

2. Schrijf je voornaamwoorden in je e-mailhandtekening of op je sociaal media profiel.

3. In plaats van grote groepen aan te schrijven als ”beste dames en heren” kan je ook schrijven ”beste mensen”.

4. Gebruik woorden die de relatie definiëren in plaats van gender (bv. ouders, partners, kinderen in plaats van mama/papa, man/vrouw, zonen/dochters, …)

5. Niet iedereen is even comfortabel met de gegenderde aanspreektitels ”meneer, mevrouw”. Je hoeft deze titels niet te gebruiken om iemand beleefd en vriendelijk aan te spreken.

6. Niet iedereen gebruikt hij/zij als voornaamwoord. Het is belangrijk om de gewenste voornaamwoorden te respecteren. De meest voorkomende genderneutrale voornaamwoorden zijn die/hen. Door de gewenste voornaamwoorden te gebruiken, toon je aan dat je die persoon respecteert.

7. Zorg ervoor dat je werkplek of school documenten gebruikt die gender inclusieve taal omvatten (bv. schrijf ‘die’ in plaats van ‘hij/zij’ en vermijd zinnen die de twee genders impliceren). Wanneer je specifiek praat over genderidentiteit, zorg je ervoor dat non-binaire identiteiten ook worden opgenomen en niet enkel trans mannen en trans vrouwen.

8. Wanneer je LGBT+ mensen opneemt in je events als rolmodel, zorg ervoor dat je dan ook non-binaire rolmodellen opneemt.

Wil je meer te weten komen over wat non-binair betekent? Lees hier meer info op onze website, een getuigenis van Fleur en/of beluister de podcast ”Als hij of zij ineens die/hen wordt” van De Standaard.

 

Bron: https://www.desadaniel.com/news/2021/7/12/july-14th-is-international-non-binary-peoples-day