Vermelding van onze website in opiniestukken over puberteitsremmers

14/09/2022

Deze week werd onze website www.transgenderinfo.be tot tweemaal toe vermeld in een opiniestuk over het voorschrijven van puberteitsremmers bij kinderen en jongeren. We betreuren dat de informatie op onze website als niet-wetenschappelijk, twijfelachtig of ongenuanceerd wordt weggezet, terwijl deze steeds steunt op (inter)nationaal onderzoek en afstemming met professionals die jarenlange ervaring hebben binnen het transgenderzorgveld.

In dit wetenschappelijk artikel kan je nalezen wat we op dit moment wel/niet weten over de zorg bij kinderen en jongeren.

Prof. dr. Karlien D’hondt, kinder- en jeugdpsychiater en coördinator van het kinderen en jongerengenderteam van het UZ Gent, zet de puntjes op de i tijdens een radio-interview voor Radio 1. Je kan het hier beluisteren (vanaf minuut 40).