Verzekeringsmaatschappij veroordeeld voor discriminatie van transgenders

27/10/2016

Een transvrouw die in 1998 wettelijk van geslacht veranderde wou in 2013 via haar werkgever een hospitalisatieverzekering afsluiten. De verzekeraar wou de verzekering echter enkel met haar afsluiten indien alle kosten die in verband zouden kunnen worden gebracht met ‘genderdysforie‘ zouden worden uitgesloten. Hierdoor zou de terugbetaling van alle toekomstige kosten die mogelijks van ver of dichtbij met haar transgender-zijn te maken zouden kunnen hebben geweigerd kunnen worden. Discriminatie, vond het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Zij trokken samen met het slachtoffer naar de rechtbank.

In de rechtbank probeerde de verzekeraar de rechter ervan te overtuigen dat de vrouw chronisch ziek is omwille van haar genderdysforie. Wanneer iemand bij het afsluiten van een verzekering aan een chronische ziekte lijdt, kan de verzekeraar immers bepaalde kosten uitsluiten. Sinds het afronden van haar behandeling in 1997 lijdt de vrouw echter niet meer aan genderdysforie, dus is er geen sprake van een chronische ziekte. Personen omwille van een geslachtsverandering uitsluiten voor een verzekering is een vorm van discriminatie op basis van geslacht, volgens het IGVM. De rechtbank volgde dit standpunt, en is ook van mening dat de vrouw sinds haar geslachtsbevestigende behandeling niet langer ziek is en dus door deze uitsluiting werd gediscrimineerd op grond van geslachtsverandering. Uitsluitingen moeten volgens de rechtbank zeer nauwkeurig omschreven worden en mogen absoluut niet gebaseerd zijn op de beschermde criteria uit de anti-discriminatiewetgeving. De verzekeringsmaatschappij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en moet de vrouw de mogelijkheid geven om alsnog een polis, zonder uitsluitingen, bij hen af te sluiten. “Deze beslissing is een krachtig signaal dat transgenders niet gediscrimineerd mogen worden. We hopen rond deze problematiek in de toekomst een constructief gesprek met de verzekeringswereld aan te gaan”, aldus Liesbet Stevens, adjunct directeur van het IGVM.

Ongeveer 10% van de meldingen die het IGVM ontvangt gaan over discriminatie van transpersonen. “Wij merken dat er ons meer klachten van transgender personen bereiken over de problemen die zij met verzekeringsmaatschappijen ondervinden”, zegt Liesbet Stevens. “Het gaat dan onder andere over uitsluitingen, maar ook over bij-premies en weigeringen om kosten terug te betalen.” Om transpersonen beter te informeren over hun rechten heeft het Instituut daarom een folder gemaakt met tips over verzekeringen. Deze kan je hier downloaden.