Verzekeringszorgen?

03/10/2013

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen laat een onderzoek uitvoeren naar discriminatie van transgenders bij verzekeringen. Ze zijn op zoek naar zoveel mogelijk voorbeelden uit de praktijk. Voelde jij je ooit ongelijk behandeld door een verzekeringsmaatschappij of een sociale verzekeringsinstelling, dan willen zij dat graag zo snel mogelijk weten (vóór 31 oktober). Dit kan per e-mail (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be) of per post (IGVM, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). U kan dit ook aan ons bezorgen, opdat wij het doorgeven aan het Instituut.

Vermeld zeker:

  • om welk soort verzekering het ging (schuldsaldo, hospitalisatie, levensverzekering, ziekteverzekering, …)
  • om welke problemen het ging (geweigerd worden, hogere premies moeten betalen, uitsluiting van terugbetaling van bepaalde behandelingen, …)
  • in welk jaar je deze problemen hebt ondervonden
  • wat je situatie was
  • kopies van antwoorden die door de verzekeringsmaatschappijen zijn geformuleerd
  • of je ook officieel wenst klacht in te dienen bij het Instituut.

Als je meer dan één keer ongelijk behandeld werd, hebben ze deze informatie nodig per case.

Je naam is welkom, maar niet verplicht. Om een klacht in te dienen, is die wel noodzakelijk. Om een klacht in te dienen bij het Instituut kun je het meldingsformulier mailen naar gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be, per post opsturen (IGVM, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) of het groene nummer 0800 12 800 contacteren.