Vorming voor lokale besturen en politie

18/04/2013

De provincie Vlaams-Brabant organiseert een “Vorming genderdiversiteit en transgender voor lokale besturen en politie”. Tijdens deze vorming wordt men ingeleid in de begrippen genderdiversiteit en transgender, een manier om de diversiteit te duiden als het gaat over mannen en vrouwen. Ieder mens heeft een seksuele identiteit, een combinatie van geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie. Deze identiteit is veel genuanceerder dan de tweedeling man/vrouw of hetero/holebi en manifesteert zich op allerlei manieren. Homo’s die hand in hand lopen, travestieten, vrouwelijke bodybuilders, transseksuelen, … Wanneer dit gedrag afwijkt van de norm of het verwachtingspatroon stijgt het risico op homofoob of transfoob geweld. De incidenten van homofoob geweld liggen nog fris in het geheugen en onderzoek toont aan dat 4 op 5 Belgische transgenders slachtoffer zijn van transfoob geweld.

Het Interfederaal Actieplan tegen homofoob en transfoob geweld wil hierin verandering brengen. Initiatieven zoals training van politie en magistraten, slachtofferhulp, wetgeving en preventie bewijzen dat de verschillende overheden het probleem ernstig nemen. Politie en lokale besturen krijgen een belangrijke rol toebedeeld. Maar de eerste stap is kennismaking, openheid en verdraagzaamheid. Wie is die andere? Zijn we dan zo verschillend? Hoe kan ik als lokaal ambtenaar of lokale politie mijn steentje bijdragen aan een correcte omgang met deze diversiteit onder de burgers.

Doelgroep

  • Politie
  • Ambtenaren van lokale besturen (personeelsdienst, burgerlijk stand, onthaalmedewerkers…)
  • Diensthoofden diversiteit en gelijke kansen
  • Schepenen diversiteit en gelijke kansen

Plaats

De vorming gaat op twee plaatsen en data door, waaruit u kan kiezen:

  • 13 juni 2013: Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO, Poverstraat 75 – 1731 Asse
  • 18 juni 2013: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 – 3010 Leuven

Meer informatie over en inschrijven via de website van de provincie Vlaams-Brabant.