Vrijwilliger film en montage ondersteuning gezocht!

03/03/2021

Als Transgender Infopunt (TIP) willen we toegankelijk zijn voor iedereen met vragen over het transgenderthema, en hechten we er veel belang aan dat onze informatie jullie vlot bereikt. Op dit moment bieden we reeds wetenschappelijk onderbouwde en/of op expertise gebaseerde informatie aan via onze websites www.transgenderinfo.be , www.transgenderzorg.be (voor hulp- en zorgverleners). Daarnaast hebben we ook in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en LGBTI+ koepelorganisatie Cavaria een online platform www.gendervonk.be opgezet met tools (filmpjes, getuigenissen, tips & tricks,…) die je kan inzetten om je welbevinden en draagkracht te verhogen. Tot slot zijn we actief op sociale media via Facebook en Instagram, en delen we via deze kanalen nieuwtjes met jullie.

Meestal bieden we onze informatie aan in geschreven tekst. We zijn er ons echter van bewust dat dit voor sommige mensen een barrière of drempel vormt (denk maar aan blinde, slechtziende of ongeletterde personen alsook personen die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn of door een leesstoornis of andere beperking moeite hebben met het lezen van lange blokken tekst). Daarbovenop is hetgeen we schrijven soms te academisch of moeilijk verwoord.

Vorig jaar vroegen we via ons toegankelijkheidsproject inbreng en feedback op onze werking aan jullie. Uit de gesprekken en ingevulde vragenlijsten bleek dat jullie nood hebben aan meer gestructureerde informatie die via verschillende kanalen en op verschillende manieren verspreid wordt: filmpjes, podcasts/audio, infografieken en -illustraties, vormingsmomenten en workshops, (chat- en video)gesprekken,…

Judith werkt alvast hard achter de schermen aan onze website. We hopen binnenkort de website lay-out een volledige update te kunnen geven. Uiteraard houden we dan ook rekening met jullie feedback en tips. We zetten momenteel ook al meer in op zichtbaarheid en herkenbaarheid, zodat iedereen het TIP en de medewerkers achter het TIP beter leren kennen (wie zijn we, wat doen we, waar zijn we gelegen, waarvoor kan je bij ons terecht en hoe kan je bij ons terecht). Dit staat dus hoog op onze topprioriteiten-agenda!

We zoeken een vrijwilliger! Maar voor wat?

We willen dit jaar graag de website nieuw leven inblazen en opvrolijken met 3 filmpjes:

  1. Een filmpje waarin we onszelf, de werking en toegankelijkheid van het TIP voorstellen
  2. Een filmpje waarin we do’s en don’ts delen met hulp- en zorgverleners en organisaties
  3. Een filmpje waarin we de verschillende opties bespreken inzake zorg/transitie.

Zelf zijn we geen film- of montagehelden, en daarom laten we ons graag bijstaan door iemand die hier iets van kent en ons kan ondersteunen en adviseren hoe we filmpjes kunnen maken die in het oog springen en toegankelijk zijn voor iedereen. We willen er bijvoorbeeld zeker op letten dat de filmpjes voorzien zijn van ondertiteling en gebarentaalondersteuning en makkelijk te volgen zijn voor kinderen/jongeren en personen met een functiebeperking.

–> Misschien heb jij wel advies voor ons, zodat we deze filmpjes zo toegankelijk, duurzaam en inclusief mogelijk kunnen maken voor o.a. dove/slechthorende, blinde/slechtziende, jonge, non-binaire/gendervariante personen of personen met autisme, mentale/fysieke beperking of een migratieachtergrond,..?

–> Misschien ben/ken je een creatieve duizendpoot die professioneel bezig is met film, montage en (online) communicatietechnieken en ons wil ondersteunen?

Dan ben jij de persoon die we zoeken! Stuur ons een mailtje of doe een belleke en stel jezelf, je werk/ervaring/eerder uitgevoerde projecten en motivatie even voor via: contact@transgenderinfo.be of 0800 96 316!

Een vergoeding, reclame en eeuwige dankbaarheid in return!