Wat kan je doen als je kiesbrief niet de juiste gegevens vermeldt?

27/09/2018

De kieslijst wordt vastgesteld op 1 augustus 2018. Transgender personen die na deze datum hun officiële gegevens (voornaam/geslachtsregistratie) hebben laten aanpassen ontvangen een kiesbrief op basis van hun verouderde gegevens. Dit kan zijn op basis van de oude naam en/of oud juridisch geslacht en oud rijksregisternummer.

Wat kan je doen als je een kiesbrief kreeg met oude gegevens, dus niet meer overeenkomstig je identiteitskaart?

  1. De eerste stap is om het college van burgemeester en schepenen van je gemeente te vragen om je gegevens aan te passen op de kiezerslijst zodat ze terug overeenkomen met je identiteitskaart. Je kan hiervoor mailen of langsgaan op je gemeente. De gemeente kan dit in orde brengen voor jou.
  2. Indien zij dit verzoek toch niet zouden inwilligen, dan kan je een officieel bezwaar indienen tegen de kiezerslijst (tegen ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven). Dit bezwaar dien je eveneens in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, maar dit moet ten laatste 12 dagen voor de verkiezingen ingediend worden. Indien de gemeente hier ook niet mee akkoord zou gaan, dan kan je eventueel nog in beroep gaan.

Ervaar je problemen, weet je niet wat te doen, contacteer ons gerust!