Werking van het Transgender Infopunt verlengd

02/10/2013

Heuglijk nieuws: het Transgender Infopunt werd verlengd voor een tweede werkingsjaar! We ontvingen opnieuw subsidies in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
We blijven dus bereikbaar voor al je vragen over transgenderisme, en dit elke donderdag en vrijdag op het gratis nummer 0800 96 316 of per mail op contact@transgenderinfo.be. En onze dienstverlening blijft gratis, en kan anoniem indien gewenst. Verder staan heel wat nieuwe projecten op stapel, waaronder een eerste info- en ontmoetingsavond voor partners op woensdag 23 oktober te Gent.

Dankzij een tweede kortlopende projectsubsidie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zullen we tevens werken aan het bevorderen van transgenderzorg  in Vlaanderen. We willen de kennis over transgenderzorg en de doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen binnen de structuren van de CAW’s en CGGZ’s bevorderen, en tevens het door ons ontwikkelde “transgender zorgpad” implementeren en een zorgnet in Vlaanderen oprichten. Meer hierover in de komende maanden.