Wijzigingen geslachtsregistraties blijft pieken

21/11/2019

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) publiceert jaarlijks cijfers over het aantal personen dat een wijziging van de geslachtsregistratie laat registreren. Eind 2017 stond de teller nog op 1054 personen die een wijziging verkregen. Door de nieuwe transwet van 2017, kunnen trans personen veel eenvoudiger hun geslachtsregistratie laten aanpassen, zonder enige medische attesten of verklaringen. In 2018 zagen we dan ook een enorme toename in deze aanvragen. Eind september 2019 staat de teller reeds op 2193 wijzigingen van de geslachtsregistraties. De nieuwe wet zorgt op korte tijd voor evenveel wijzigingen als in de voorbije 25 jaar samen en beantwoordt duidelijk aan een reële nood.

De cijfers geven nog een aantal opvallende zaken aan. Zo ligt de gemiddelde leeftijd van de aanvragers een stuk lager dan voor de nieuwe wet. Voor trans mannen is de evolutie zeer opmerkelijk, met een gemiddelde leeftijd van slechts 25,5 jaar. Een andere opvallende vaststelling is dat de verhouding mannen/vrouwen voor het eerst even groot wordt. Jarenlang was de verhouding van de aanvragers 2/3 trans vrouwen en 1/3 trans mannen. Van januari tot september 2019 lieten echter evenveel trans mannen als trans vrouwen hun officiële geslachtsvermelding wijzigen. En ook de regionale verschillen worden meer uitgesproken: Vlaanderen tekende met 58% van de Belgische bevolking, 66% van de wijzigingen in geslachtsvermelding op. Wallonië is goed voor 32% van de bevolking, maar registreert slechts 22% van de wijzigingen. 

Tussen april en juni 2018 merkten we reeds een eerste opvallende piek in de aantallen, maar het niveau blijft dus ook in 2019 vrij hoog. De cijfers van 2019 hebben maar betrekking op de eerste drie trimesters. Als de aantallen geëxtrapoleerd worden naar het laatste trimester, zou het totaal op een 530-tal nieuwe registraties komen. Dat is een stuk minder dan de 742 wijzigingen in 2018, maar nog altijd meer dan vijf maal meer dan in 2016, voor de nieuwe trans wet.

De nieuwe trans wet wet heeft duidelijk zijn doel niet gemist. Indien we in de toekomst evolueren naar een systeem dat ook gender non-binaire personen juridisch erkenning biedt, zullen deze cijfers nog danig verschuiven. Tot op heden kan je in België immers enkel van M naar V of omgekeerd.  

Bron: Het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (lees hier het volledige persbericht van IVGM (PDF)).