Word jij onze nieuwe collega (m/v/x)?

08/01/2020

Het Transgender Infopunt (TIP) heeft als doel een zo breed mogelijk aanbod aan informatie te kunnen bieden rond het transgender thema aan een zo breed mogelijk publiek. Na 6 jaar werking wil het TIP haar werking kritisch evalueren en haar toegankelijkheid waar nodig verbeteren. Dankzij een bijkomende projectsubsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen, werft het TIP daarom een nieuwe medewerker (M/V/X) aan voor het uitvoeren van “de TIP toegankelijkheidscheck”. Het project dient te leiden tot concrete verbeteringsacties voor de toekomst.  

 • Je maakt een evaluatie van de huidige werking van het TIP die zich focust op het publiek dat het TIP nu reeds bereikt. Via een brede online evaluatiebevraging toets je de volgende criteria voor toegankelijkheid: bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, betaalbaarheid, flexibiliteit, beschikbaarheid, tijdigheid, integriteit, diversiteit en keuzevrijheid.
 • Je brengt verschillende doelgroepen in kaart die het TIP mogelijks onvoldoende bereikt en waarvoor de informatieaanbieding dient te worden aangepast. Het doel is om inzicht krijgen in de noden van specifieke doelpopulaties binnen de transgender populatie via doelgroepgerichte bevraging (interviews/focusgroepen). Volgende doelgroepen staan bij aanvang centraal, doch worden eventueel aangevuld uit nieuwe groepen die resulteren uit het eerste luik: (1) personen van een etnisch-culturele minderheid (ECM), met focus op religie en cultuur; (2) personen van buitenlandse herkomst, met focus op taal; (3) personen met een beperking, met focus op autisme, (4) jongeren en (5) ouderen.
 • Je creëert een rapportagedocument op basis van zowel de brede bevraging, de individuele gesprekken als de focusgroepen. Hierbij formuleer je aanbevelingen en prioriteiten en lijst je mogelijke aanpassingen en aanvullingen voor de werking van het TIP op.

Profiel

 • Je hebt een master in een relevante richting (Genderstudies, Psychologie, Pedagogiek, Sociologie, Seksuologie, Maatschappelijk Werk, Toegepaste Psychologie) uitgereikt door een hogeschool of door een universiteit.
 • Je hebt een ruime kennis over en ervaring met de thema’s transgender, toegankelijkheid en intersectionaliteit. Kennis over of ervaring met het thema autisme of etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van vragenlijsten, surveydataverwerking en het afnemen van diepte-interviews en/of focusgesprekken.
 • Je beheerst de courante MS Office toepassingen.
 • Je beheerst vlot het Nederlands, kennis van andere talen strekt tot aanbeveling.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je zet je enthousiast en vastberaden in, ook als het moeilijk gaat.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie.

Wij bieden

Salarisschaal:

Verloning volgens de schaal A111/A112 met een minimum brutomaandloon van 3.051 euro en een maximum brutomaandloon van 5.282 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutomaandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent:

 • Contract van bepaalde duur (5 maanden)
 • Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt), relevante ervaring uit de privésector (max. 9 jaar).
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Officiële feestdagen + reglementaire feestdagen (02/11, 15/11, 26/12) + decretale feestdag (11/07).

Selectieprocedure:

 • Screening op cv en motivatie. De kandidaten waarvan het profiel het nauwst aansluit bij het gevraagde profiel, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.
 • Selectiegesprek waarin we peilen naar je kennis, motivatie en een aantal gedragscompetenties.

Contact

Zin om deel uit te maken van dit strategisch belangrijke team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma’s) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 17 januari 2020 om 23:59:59

Heb je nog vragen ?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Annelies De Prest, Selectieadviseur
annelies.deprest@uzgent.be
tel. 09/332 14 18

of voor functionele inlichtingen bij:
Prof. dr. Joz Motmans, Coördinator, Transgender Infopunt
joz.motmans@uzgent.be
tel. 09/332 11 78

Klik hier om online te solliciteren