WPATH Identity Recognition Statement

22/11/2017

WPATH, de World Professional Association for Transgender Health, publiceerde vorige week haar ‘Identity Recognition Statement‘, waarin ze hun eerder statement uit 2015 met betrekking tot de erkenning van de genderidentiteit van transpersonen verder verduidelijken.

WPATH stelt in dit nieuwe statement dat iedereen recht heeft op identiteitsdocumenten consistent met de beleefde genderidentiteit.  WPATH spreekt zich expliciet uit tegen alle medische vereisten voor wettelijke erkenning van de genderidentiteit (bv. diagnose door een arts of psycholoog, hormoontherapie, sterilisatie), die voor veel transpersonen nog steeds een barrière vormen voor wettelijke geslachtswijziging. Ook huwelijksstatus, ouderschap, een bepaalde periode in de gewenste genderidentiteit moeten leven of een gedwongen wachttijd mogen geen barrière vormen voor de erkenning van de genderidentiteit. WPATH pleit verder ook voor de erkenning van de genderidentiteit voor transgender jongeren (ook minderjarigen) en transpersonen die in een instelling verblijven.Ten slotte wijzen ze er ook op dat een derde optie zou moeten beschikbaar zijn voor personen die zich niet identificeren als mannelijk of vrouwelijk.

WPATH roept overheden op om barrières voor de erkenning van de genderidentiteit zoveel mogelijk weg te werken, en om transparante en toegankelijke procedures in te stellen die zelfdeterminatie van de genderidentiteit bevestigen.

Lees hier het volledige statement.

Europa?

Het TIP onderschrijft als lid van WPATH dit statement volledig. Helaas variëren de transwetten internationaal en binnen Europa nog steeds sterk, en eisen verschillende landen nog steeds een diagnose van een arts of psychiater, en/of sterilisatie om wettelijk van geslacht te kunnen veranderen. Ook een derde optie is in de meeste landen nog geen mogelijkheid, ook niet in ons land. Over de bestaande wetgevingen in Europa kan je hier meer lezen. Deze pagina werd aangepast aan de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot transwetten in Europa. Wil je meer weten over de veranderingen in de transwet, hou dan onze pagina’s ‘praktisch‘ zeker in de gaten. Deze worden na de studiedag van 18/12 volledig aangepast.