klachten

Wanneer je als transgender persoon discriminatie, pesterijen, haat of misdrijven ervaart omwille van je genderidentiteit of genderexpressie, kan je hier klacht voor indienen. Discriminatie is het ongelijk behandelen van een persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Er zijn in Vlaanderen en België verschillende antidiscriminatiewetten van kracht die discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderidentiteit, genderexpressie strafbaar stellen.

Voor klachten op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie kan je terecht bij het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) of bij de Vlaamse Ombudsdienst. Deze hebben elk hun eigen bevoegdheden, maar ze zullen je zonder probleem helpen om bij de juiste instantie terecht te komen. Misdrijven kan je best ook melden bij de lokale politie van jouw gemeente. Pesterijen op het werk meld je in eerste instantie bij de preventieadviseur.

Je kan steeds het Transgender Infopunt contacteren voor meer informatie of advies wanneer je overweegt om een klacht in te dienen!

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM)

Het Transgender Infopunt is door het Instituut erkend als een eerstelijns meldpunt over discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie zoals bepaald in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Wij kunnen jouw vragen, omtrent advies of informatie over de toepassing van de wet bij individuele gevallen, aan het Instituut voorleggen, of voor jou – mits jouw toestemming – jouw klacht overmaken. Dit geldt voor alle feiten die ressorteren onder de burgerrechtelijke bepalingen van de wet als deze die ressorteren onder de strafrechtelijke bepalingen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Je kan ook zelf klacht neerleggen bij het Instituut via het invullen van het meldingsformulier op de website. Indien je graag meer informatie wenst vooraleer een klacht in te dienen, dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen via het gratis nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu).

Vlaamse ombudsdienst

Al wie een klacht heeft over discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of -expressie in de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht. Dat kan over overheidsdiensten gaan, maar ook over situaties in het privéleven. De Vlaamse Ombudsdienst biedt hulp en bijstand bij de afhandeling van je klacht en treedt bemiddelend op. Lees op de website van de Vlaamse Ombudsdienst welke klachten zij kunnen behandelen.

Voor meer informatie of het indienen van een klacht bij de Vlaamse Ombudsdienst kan je bellen op het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur), mailen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be of of het online klachtenformulier gebruiken.

Politie

Ben je als transgender persoon slachtoffer van een misdrijf, bijvoorbeeld geweld of lichamelijke bedreiging, dan kan je best zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

In het geval van de opmaak van een proces verbaal laat je expliciet opnemen dat het hier gaat om een situatie van een misdrijf ingegeven door transfobie, en niet van homofobie. Het is namelijk zo dat er op dit moment geen rondzendbrieven zijn vanwege het ministerie van Justitie aan de bevoegde politiediensten waarbij er in het kader van discriminatie een “nomenclatuur” (code) bestaat die het gegeven van transfobie regelt. Dit is wel gepland in de toekomst, zodra de genderwet is aangepast en ook genderidentiteit en genderexpressie expliciet als gronden zijn opgenomen. Geslachtsverandering is wél reeds een beschermde grond. Transfobie is een verzwarende omstandigheid. Dit betekent concreet dat het dossier naar een hiervoor speciaal aangesteld magistraat gaat, en er met dit verzwarende motief rekening gehouden wordt in het bepalen van de strafmaat.

Het is belangrijk dat je de bevoegde politiediensten hierop attent maakt aangezien ze hier vaak geen ervaring mee hebben. Je kan altijd de brochure “transfoob geweld en discriminatie van transgenders” aan hen overhandigen. Sommige politiezones hebben ondertussen een LGBT meldpunt opgericht, zoals de Lokale Politie Brussel en de Lokale Politie Gent. Je kan er terecht voor niet-dringende politiehulp wanneer je slachtoffer bent van pesterijen, beledigingen, discriminatie of misdrijven met een homo- of transfoob motief.

De politie kan niet alleen meer informatie geven, ze bieden ook praktische hulp of kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Sommige zaken zijn immers erg ingrijpend. De politiezone heeft een speciale dienst, het zorgteam. Deze politiemensen staan je bij tijdens moeilijke periodes. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hulp verlenen. De politie kan je doorverwijzen of je kan zelf contact opnemen.

Let op: er is een verschil tussen melding doen bij de politie en aangifte doen. Je kan aangifte doen als er sprake is van een concreet strafbaar feit: de politie zal dan een proces-verbaal opstellen. Als je aangifte doet, verzoek je strafvervolging: dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Dit kan ook voor een niet-strafbaar feit, en is zeker ook nuttig aangezien een politiedienst door meldingen meer zicht krijgt op wat er speelt in een bepaalde politiezone. Om dezelfde reden is het belangrijk om tevens melding te doen bij een lokaal meldpunt of bij het IGVM. Deze meldingen hebben een belangrijke signaalfunctie naar de overheid!

Als een feit zich herhaaldelijk stelt, bijvoorbeeld in geval van pesterijen of burenruzie, is het zeker nuttig om hier melding van te blijven doen, zo komen deze meldingen samen in een dossier. Probeer zo veel mogelijk details bij te houden en bewijzen te verzamelen en noteer de woorden exact zoals ze werden uitgesproken om het pestgedrag te kunnen bewijzen. Lees meer over wat je kan doen in geval van een conflict met je buren op de website van Unia.

Heb je het gevoel dat men je bij de politie niet au sérieux neemt of discrimineert? Ervaar je politiegeweld? Meld dit dan bij Police Watch, een organisatie die opkomt tegen politiegeweld.

Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)

Sinds november 2017 kan je wanneer je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld terecht in één van volgende Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG):

  • ZSG Antwerpen (UZA): 03/436 80 50, zsg@uza.be, Zorghotel Drie Eiken (+0), UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem;
  • ZSG Brussel (UMC Sint-Pieter Brussel): 02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be, bereikbaar via Rue Haute 320, 1000 Brussel, Métro 2 et 6: station Porte de Hal, Pré- métro: 3 – 4 – 51 arrêt Porte de Hal, Bus: 27,48 arrêt Saint-Pierre/Porte de Hal, Bus De Lijn et TEC: Saint-Gilles (Porte de Hal/Blaes);
  • ZSG Gent (UZ Gent): 09/332.80.80, zsg@uzgent.be, bereikbaar via Ingang 47 op het UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, tram 4 (eindhalte UZ), bus 5 (halte UZ)
  • ZSG Roeselare (AZ Delta): 051 23 80 80, zsg@azdelta.be, bereikbaar via AZ Delta campus Rumbeke, Deltalaan 1, 8800 Roeselare
  • ZSG/CPVS Charleroi (UMC Marie Curie): 071/92.41.00, CPVS@chu-charleroi.be, 100, Chaussée de Bruxelles, 6042 Lodelinsart; Metro : Marie Curie, Bus : 50 en 172
  • ZSG/CPVS Luik (UMC Luik): 04/367.93.11, cpvs@chuliege.be, bereikbaar via de spoeddienst van CHU Liège, Urgences des Bruyères, Rue de Gaillarmont 600, à 4032 Chênée, 4000 Liège.

De centra zijn 24/7 bereikbaar. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen hier gratis alle mogelijke bijstand krijgen op één gecentraliseerde plaats. Het personeel is specifiek opgeleid om medische, forensische en psychologische hulp te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien gewenst kan hier ook meteen klacht neergelegd worden. Je kan hier zowel terecht direct nadat het seksueel geweld zich heeft voorgedaan als later, hoewel je in de meest ideale situatie zo snel mogelijk na het incident naar het ZSG komt. Hier lees je belangrijke tips voor slachtoffers van seksueel geweld.

Pagina laatst bijgewerkt op 21 februari 2022.